image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4986
HD A: 3385
HD B: 927
HD C: 393
HD D: 185
HD E: 96

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3271
ED 0: 3218
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3355
DM N/N: 2281
DM N/DM: 1008
DM DM/DM: 66


karłowatość

ogółem: 2370
DW N/N: 1897
DW N/DW: 458
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 81
MH N/N: 81
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2316

DM N/N & DW N/N: 1295

DM N/N & DW N/DW: 293

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 506

DM N/DM & DW N/DW: 146

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0