image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4820
HD A: 3262
HD B: 896
HD C: 386
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3103
ED 0: 3051
ED 1: 45
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3140
DM N/N: 2134
DM N/DM: 944
DM DM/DM: 62


karłowatość

ogółem: 2186
DW N/N: 1752
DW N/DW: 419
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 66
MH N/N: 66
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2129

DM N/N & DW N/N: 1199

DM N/N & DW N/DW: 269

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 460

DM N/DM & DW N/DW: 133

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0