image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5237
HD A: 3585
HD B: 966
HD C: 402
HD D: 187
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3491
ED 0: 3437
ED 1: 46
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3602
DM N/N: 2469
DM N/DM: 1062
DM DM/DM: 71


karłowatość

ogółem: 2585
DW N/N: 2069
DW N/DW: 500
DW DW/DW: 16


hipertermia złośliwa

ogółem: 105
MH N/N: 104
MH N/MH: 1
MH MH/MH: 0


ogółem: 2524

DM N/N & DW N/N: 1415

DM N/N & DW N/DW: 325

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 545

DM N/DM & DW N/DW: 156

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 15

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0