image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4749
HD A: 3202
HD B: 888
HD C: 383
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3037
ED 0: 2985
ED 1: 45
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3006
DM N/N: 2035
DM N/DM: 910
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 2052
DW N/N: 1648
DW N/DW: 389
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 56
MH N/N: 56
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2001

DM N/N & DW N/N: 1125

DM N/N & DW N/DW: 249

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 434

DM N/DM & DW N/DW: 123

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0