image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5312
HD A: 3641
HD B: 976
HD C: 406
HD D: 192
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3564
ED 0: 3509
ED 1: 47
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3670
DM N/N: 2513
DM N/DM: 1087
DM DM/DM: 70


karłowatość

ogółem: 2658
DW N/N: 2121
DW N/DW: 521
DW DW/DW: 16


hipertermia złośliwa

ogółem: 112
MH N/N: 111
MH N/MH: 1
MH MH/MH: 0


ogółem: 2594

DM N/N & DW N/N: 1450

DM N/N & DW N/DW: 338

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 560

DM N/DM & DW N/DW: 164

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 14

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0