image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4573
HD A: 3053
HD B: 868
HD C: 376
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 2884
ED 0: 2831
ED 1: 46
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 2828
DM N/N: 1901
DM N/DM: 866
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 1882
DW N/N: 1501
DW N/DW: 366
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 44
MH N/N: 44
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 1840

DM N/N & DW N/N: 1022

DM N/N & DW N/DW: 232

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 399

DM N/DM & DW N/DW: 117

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0