image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5061
HD A: 3447
HD B: 936
HD C: 397
HD D: 184
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3336
ED 0: 3283
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3443
DM N/N: 2347
DM N/DM: 1028
DM DM/DM: 68


karłowatość

ogółem: 2445
DW N/N: 1953
DW N/DW: 477
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 93
MH N/N: 93
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2380

DM N/N & DW N/N: 1325

DM N/N & DW N/DW: 308

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 520

DM N/DM & DW N/DW: 150

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 14

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0