image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4775
HD A: 3225
HD B: 891
HD C: 384
HD D: 181
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3063
ED 0: 3011
ED 1: 45
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3058
DM N/N: 2076
DM N/DM: 921
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 2102
DW N/N: 1693
DW N/DW: 394
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 63
MH N/N: 63
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2050

DM N/N & DW N/N: 1163

DM N/N & DW N/DW: 252

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 443

DM N/DM & DW N/DW: 125

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0