image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4613
HD A: 3085
HD B: 876
HD C: 376
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 2912
ED 0: 2859
ED 1: 46
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 2869
DM N/N: 1931
DM N/DM: 877
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 1914
DW N/N: 1527
DW N/DW: 372
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 45
MH N/N: 45
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 1863

DM N/N & DW N/N: 1033

DM N/N & DW N/DW: 238

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 404

DM N/DM & DW N/DW: 117

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0