image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5020
HD A: 3414
HD B: 929
HD C: 395
HD D: 185
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3304
ED 0: 3251
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3392
DM N/N: 2309
DM N/DM: 1017
DM DM/DM: 66


karłowatość

ogółem: 2402
DW N/N: 1918
DW N/DW: 469
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 82
MH N/N: 82
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2345

DM N/N & DW N/N: 1307

DM N/N & DW N/DW: 302

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 513

DM N/DM & DW N/DW: 148

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0