image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 5076
HD A: 3461
HD B: 939
HD C: 396
HD D: 183
HD E: 97

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3350
ED 0: 3297
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3498
DM N/N: 2388
DM N/DM: 1039
DM DM/DM: 71


karłowatość

ogółem: 2484
DW N/N: 1983
DW N/DW: 486
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 99
MH N/N: 99
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2422

DM N/N & DW N/N: 1349

DM N/N & DW N/DW: 314

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 527

DM N/DM & DW N/DW: 153

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 15

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0