image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4691
HD A: 3153
HD B: 884
HD C: 378
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 2979
ED 0: 2927
ED 1: 45
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 2952
DM N/N: 1991
DM N/DM: 900
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 1993
DW N/N: 1593
DW N/DW: 385
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 56
MH N/N: 56
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 1944

DM N/N & DW N/N: 1083

DM N/N & DW N/DW: 246

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 422

DM N/DM & DW N/DW: 122

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0