image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4663
HD A: 3129
HD B: 881
HD C: 377
HD D: 182
HD E: 94

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 2958
ED 0: 2905
ED 1: 46
ED 2: 5
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 2917
DM N/N: 1964
DM N/DM: 892
DM DM/DM: 61


karłowatość

ogółem: 1955
DW N/N: 1562
DW N/DW: 378
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 52
MH N/N: 52
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 1909

DM N/N & DW N/N: 1061

DM N/N & DW N/DW: 242

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 416

DM N/DM & DW N/DW: 119

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0