image

zdrowie statystyka


HD – dypslazja biodrowa

ogółem: 4918
HD A: 3328
HD B: 919
HD C: 391
HD D: 184
HD E: 96

ED -dysplazja łokciowa

ogółem: 3200
ED 0: 3147
ED 1: 45
ED 2: 6
ED 3: 2


mielopatia

ogółem: 3250
DM N/N: 2210
DM N/DM: 975
DM DM/DM: 65


karłowatość

ogółem: 2280
DW N/N: 1821
DW N/DW: 444
DW DW/DW: 15


hipertermia złośliwa

ogółem: 66
MH N/N: 66
MH N/MH: 0
MH MH/MH: 0


ogółem: 2223

DM N/N & DW N/N: 1248

DM N/N & DW N/DW: 287

DM N/N & DW DW/DW: 4


DM N/DM & DW N/N: 481

DM N/DM & DW N/DW: 138

DM N/DM & DW DW/DW: 2


DM DM/DM & DW N/N: 13

DM DM/DM & DW N/DW: 3

DM DM/DM & DW DW/DW: 0