image

Rep z Pohraniční stráže (F3) männlich

IV. Linie TWH

Blutlinie CZ1, CZ2, CZ3, SK1, SK3, SK4, SK6

  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Rep z Pohraniční stráže (F3)
  • Geschlecht:männlich

Daten nur für registrierte Benutzer

Züchter Slowakei flag sk

Zwinger: z Pohraniční stráže - Libějovice

Presidium ČR Policejní MV

Malacky

Slowakei

mehr Informationen

Besitzer Slowakei flag sk

Daten nur für registrierte Benutzer

Geschwister gesamt: 0

keine Geschwister

Nachkommen gesamt: 245

1988-12-29 - Bruna z Banišťa CS (F3)
gender Dono od Pavlišina CSKörung A65 I2 Og R1 P3
gender Dino od Pavlišina CSKörung A69 Oh P1
1988-03-16 - Flota z Rosíkova CS
gender Osa z Rosíkova CS
gender Orlík z Rosíkova CSKörung A68.5 K1 C2 Ob R1 P3
gender Olmar z Rosíkova CS
gender Old z Rosíkova CS
1988-01-17 - Aima z Krotkovského dvora
gender Cmuka z Krotkovského dvora
gender Cita z Krotkovského dvoraKörung A62 E1 Ob P5
gender Cirus z Krotkovského dvora
gender Cid z Krotkovského dvora
gender Cezar z Krotkovského dvora
gender Cauly z Krotkovského dvoraKörung A63 C2 I2 H1 I2 R1 P3
1988-01-08 - Bruna z Banišťa CS (F3)
gender Cira od Pavlišina CSKörung A62 E1 Oh P3
gender Cida od Pavlišina CSKörung A59 Oa R1 P5
gender Ciba od Pavlišina CS
gender Cézar od Pavlišina CSKörung A69 Oh P1
gender Ceno od Pavlišina CSKörung A68 E1 M3 Oh R1 P3
1987-11-13 - Tola z Pohraniční stráže
gender Cita z Banišťa CSKörung A65 E1 Oh P1
gender Ciro z Banišťa CS
gender Cezar z Banišťa CS
gender Cero z Banišťa CS
gender Centa z Banišťa CS
gender Car z Banišťa CSKörung A68 E3 F2 K1 Og R1 P5
1987-09-01 - Afra Mi-Ro
gender Cyprus Dór
gender Cibila DórKörung A65.5 D2 F2 H12 K1 M5 Oc R1 P5
gender Ceres DórKörung A62 E1 Oc R1 P3
gender Cerberus Dór
gender Centaurus DórKörung A68.5 E1 Ob R1 P3
gender Castor Dór
gender Casiopeia DórKörung A63 E1 F2 I6 J4 L8 Oh R2 P5
1987-08-10 - Gyra z Pohraniční stráže
gender Cvika Pohostinstvo CS
gender Cortina Pohostinstvo CSKörung A60 K1 Oa P5
gender Cita Pohostinstvo CSKörung A60 E1 F2 Oh P3
gender Cínya Pohostinstvo CS
gender Cinda Pohostinstvo CSKörung A63 E1 Oh P1
gender Césia Pohostinstvo CSKörung A61 E1 Ob P1
gender Cárica Pohostinstvo CS
gender Caraffa Pohostinstvo CSKörung A65.5 E1 F2 Oh P3
gender Cantus Pohostinstvo CS
gender Cant Pohostinstvo CSKörung A66 E1 Og M5 P3
gender Candiff Pohostinstvo CSKörung A65.5 E1 Of P1
1987-04-12 - Tola z Pohraniční stráže
gender Lesan z Rosíkova CS
1987-01-12 - Elba z Rosíkova CS
gender Kora z Rosíkova CS
gender Kazan z Rosíkova CSKörung ČsHPK 589/87
gender Káj z Rosíkova CSKörung A65.5 Ob P1
1986-12-01 - Frona z Pohraniční stráže
gender Culo z Mlynskej
gender Ciro z Mlynskej
gender Cedro z Mlynskej
1986-10-15 - Cmuka z Pohraniční stráže
gender Avar z Rofa
gender Aša z Rofa
gender Aron z Rofa
gender Arno z Rofa
gender Arka z Rofa
gender Ardo z RofaKörung A65.5 Ob P1
gender Arba z Rofa
gender Amara z RofaKörung A65 Of R1 P1
gender Aka z Rofa
1986-10-05 - Gyra z Pohraniční stráže
gender Bryll Pohostinstvo CS
gender Britten Pohostinstvo CS
gender Brist Pohostinstvo CS
gender Binc Pohostinstvo CSKörung A67 Of P1
gender Bianca Pohostinstvo CSKörung A65 E1 F2 M5 Og P3
gender Benco Pohostinstvo CS
1986-09-03 - Dena z Pohraniční stráže
gender Juna z RosíkovaKörung A66 C2 Oi P1
gender Javor z Rosíkova
gender Jasoň z Rosíkova
gender Jasná z RosíkovaKörung A64 E1 F2 I2 M5 Og P3
gender Jasan z Rosíkova
gender Jadran z Rosíkova
1986-03-29 - Adoxa z Belešova CS
gender Bron VopaKörung A66.5 I2 Oc R1 P3
gender Brix VopaKörung A65.5 L8 Od P3
gender Brita VopaKörung A62 Oh P5
gender Brit Vopa
gender Brat Vopa
gender Besy Vopa
gender Bero Vopa
1986-02-13 - Dena z Pohraniční stráže
gender Arabela Slňava
gender Ankara SlňavaKörung A62.5 Ob P3
gender Afra Slňava
gender Ada Slňava
1985-11-18 - Bena z Belešova CS
gender Axo Avox
gender Avo Avox
1985-10-14 - Fuka z Pohraniční stráže
gender Arma z Krásné zahrady
gender Amir z Krásné zahrady
gender Alka z Krásné zahrady
gender Alfa z Krásné zahrady
gender Alejka z Krásné zahrady
gender Alba z Krásné zahrady
gender Ala z Krásné zahrady
gender Ajda z Krásné zahrady
gender Agar z Krásné zahrady
1985-09-11 - Tola z Pohraniční stráže
gender Hyke z Rosíkova CS
gender Hura z Rosíkova CSKörung A61.5 M5 Oh P3
gender Hron z Rosíkova CS
gender Hesy z Rosíkova CSKörung A60 Oh P1
gender Hera z Rosíkova CSKörung A61 E1 K1 Ob P3
gender Hena z Rosíkova CS
gender Hektor z Rosíkova CSKörung A66 C6 E1 Of P5
gender Heda z Rosíkova CS
gender Haso z Rosíkova CSKörung A65 E3 H8 I4 Og P5
gender Haide z Rosíkova CS
1985-09-09 - Gyra z Pohraniční stráže
gender Asta Pohostinstvo CS
gender Argo Pohostinstvo CS
1985-08-13 - Frona z Pohraniční stráže
gender Bruna z Mlynskej
gender Bask z Mlynskej
1985-03-20 - Xula z Pohraniční stráže
gender Cita Ruskov dvor CS
gender Ciro Ruskov dvor CS
gender Cezar Ruskov dvor CS
gender Car Ruskov dvor CSKörung A68 E3,7 M5 Oc P3
1985-01-06 - Lebra z Pohraniční stráže
gender Ajra z Listovej
1985-00-00 - Frona z Pohraniční stráže
gender Faxa z Pohraniční stráže
1984-12-04 - Ara z Pohraniční stráže
gender Atlas DórKörung A66 C3 D5 E1 F2 H2 M3,2 Oh P5
gender Athena Dór
gender Artemis Dór
gender Afrodita Dór
1984-10-01 - Tola z Pohraniční stráže
gender Byron z Banišťa CS (F3)
gender Bruna z Banišťa CS (F3)
gender Brix z Banišťa CS (F3)
gender Brita z Banišťa CS (F3)
gender Brek z Banišťa CS (F3)
gender Bona z Banišťa CS (F3)
gender Besy z Banišťa CS (F3)
gender Bar z Banišťa CS (F3)
gender Bajkal z Banišťa CS (F3)
1984-09-23 - Cmuka z Pohraniční stráže
gender Friga z Rosíkova CSKörung A65 Og P1
gender Fodo z Rosíkova CSKörung A64 I2 Oh P3
gender Flota z Rosíkova CSKörung A66 Og P1
gender Flot z Rosíkova CS
gender Flit z Rosíkova CSKörung A67 Oh P1
gender Fliper z Rosíkova CS
gender Festa z Rosíkova CSKörung A58.5 I2 Oa P3
gender Faust z Rosíkova CS
gender Fanta z Rosíkova CS
gender Fago z Rosíkova CSKörung A64 L8 Og P3
1984-07-10 - Frona z Pohraniční stráže
gender Aza z MlynskejKörung A59 E1 Oc P3 Index der Höhe: 0
gender Ava z Mlynskej
gender Aro z Mlynskej
gender Ara z Mlynskej
gender Alan z Mlynskej
gender Ajka z MlynskejKörung A61 E1 Oh P3
gender Agar z Mlynskej
gender Abar z Mlynskej
1984-05-22 - Ara z Pohraniční stráže
gender Etna z Rosíkova CSKörung A64 E3 K1 Oh P1
gender Eska z Rosíkova CSKörung A62 E3 K1 M5 Od P3
gender Eryx z Rosíkova CSKörung A68.5 E1 Og P3
gender Emir z Rosíkova CS
gender Elba z Rosíkova CSKörung A65 C14 E1 Og P1
gender Elam z Rosíkova CS
1983-12-01 - Tola z Pohraniční stráže
gender Ava z Banišťa CS
gender Aron z Banišťa CS
gender Arnika z Banišťa CS
gender Anyz z Banišťa CSKörung A61.5 E1 M5 Ob P3
gender Agi z Banišťa CSKörung A60.5 M2 Od P3
gender Ado z Banišťa CSKörung A64 M3 Oc P3
gender Aba z Banišťa CS
1983-12-01 - Alejka z Pohraniční stráže
gender Arnika z Graby CS
gender Argus z Graby CS
gender Ares z Graby CS
gender Apis z Graby CS
gender Almea z Graby CSKörung A61 E1 Oa P1
gender Alba z Graby CSKörung A61 Oc P1
1983-11-05 - Alka z Pohraniční stráže
gender Atos od PeterskýchKörung A66 E1 M3 Oh P3
gender Astor od PeterskýchKörung A71 E1 K5 M5 Of P3
gender Asta od Peterských
gender Arno od Peterských
gender Aran od Peterských
gender Alan od Peterských
gender Achmed od PeterskýchKörung A63 E1 M5 Oh P3
1983-10-23 - Xula z Pohraniční stráže
gender Bona Ruskov dvor CSKörung A59 F2 M5 Oa P3
gender Boba Ruskov dvor CSKörung A61 E3 M5 Od P1
gender Beta Ruskov dvor CSKörung A62.5 H12 M5 Oh P3
gender Besi Ruskov dvor CS
gender Beky Ruskov dvor CSKörung A61.5 M5 Oh P3
gender Bea Ruskov dvor CS
gender Bajkal Ruskov dvor CS
gender Baja Ruskov dvor CS
1983-08-10 - Luna z Pohraniční stráže (F4)
gender Atos Salex CSKörung A73 E1 Of P1
gender Atina Salex CS
gender Aro Salex CSKörung A69 E1 K1 M5,3 Og P3
gender Amor Salex CS
gender Alfa Salex CS
gender Alda Salex CS
gender Adria Salex CSKörung A63.5 E1 Oa P1
1983-05-31 - Ara z Pohraniční stráže
gender Duna z Rosíkova CSKörung A62 E1 Og P1
gender Drak z Rosíkova CS
gender Dona z Rosíkova CS
gender Don z Rosíkova CSKörung A64.5 C2 E1 Of P1
gender Dingo z Rosíkova CS
gender Din z Rosíkova CSKörung A64 E1 K1 Ob P3
gender Daro z Rosíkova CSKörung A64 E1 Oh P1
gender Dar z Rosíkova CSKörung A71 D14 E1 Of P3
gender Dan z Rosíkova CS
1983-04-10 - Blana z Pohraniční stráže
gender Benn z Karpatského dvora CS
gender Bara z Karpatského dvora CSKörung A64 D2 E1 Oh P3
1983-02-04 - Gyra z Pohraniční stráže
gender Arna z Ivánky pri Dunaji CS
gender Archibald z Ivánky pri Dunaji CSKörung A70 Oh P1
gender Arabela z Ivánky pri Dunaji CSKörung A62 Oh P3
gender Anoda z Ivánky pri Dunaji CS
gender Amelia z Ivánky pri Dunaji CS
gender Ajas z Ivánky pri Dunaji CSKörung A69 E1 M5 Og P3
gender Aja z Ivánky pri Dunaji CSKörung A61 L8 Og P3
gender Agáta z Ivánky pri Dunaji CSKörung A61 Oa P3
1982-12-29 - Cmuka z Pohraniční stráže
gender Atos z Belešova CSKörung A70 Oh P1
gender Akát z Belešova CS
gender Adoxa z Belešova CSKörung A63 E1 Ob P1
gender Abura z Belešova CS
gender Abia z Belešova CS
1982-11-27 - Xula z Pohraniční stráže
gender Ata Ruskov dvor CSKörung A63 K1 Of P3
gender Astra Ruskov dvor CS
gender Argo Ruskov dvor CS
gender Alfa Ruskov dvor CSKörung A64 E3 Og P3
gender Ado Ruskov dvor CS
gender Ada Ruskov dvor CSKörung A68 E1 M5 Oh P1
1982-10-15 - Blana z Pohraniční stráže
gender Ara z Karpatského dvora CS
gender Ador z Karpatského dvora CSKörung A72 E1 Oh P1
gender Ada z Karpatského dvora CSKörung A62 E1 Oc P3
1982-08-07 - Glosa z Pohraniční stráže
gender Cuk z Rosíkova CS
gender Cita z Rosíkova CSKörung A61 E3 Of P1
gender Cirus z Rosíkova CS
gender Cira z Rosíkova CS
gender Cir z Rosíkova CS
gender Cezar z Rosíkova CS
gender Cento z Rosíkova CS
gender Car z Rosíkova CS
gender Cak z Rosíkova CSKörung A66 C2 E1 Od P1
1982-07-17 - Gyra z Pohraniční stráže
gender Brix z Rosíkova CS
gender Brit z Rosíkova CS
gender Ber z Rosíkova CS
gender Bary z Rosíkova CSKörung A67 Of P1
gender Bart z Rosíkova CS
gender Bara z Rosíkova CS
1982-07-10 - Ara z Pohraniční stráže
gender Axa z Richnovského dvora CS (F3)
gender Ax z Richnovského dvora CS (F3)
gender Ata z Richnovského dvora CS (F3)
gender Astra z Richnovského dvora CS (F3)
gender Art z Richnovského dvora CS (F3)
gender Arka z Richnovského dvora CS (F3)
gender Ark z Richnovského dvora CS (F3)
gender Ar z Richnovského dvora CS (F3)
gender Alma z Richnovského dvora CS (F3)
gender Akima z Richnovského dvora CS (F3)
1982-01-30 - Lebra z Pohraniční stráže
gender Alejka z Pohraniční stráže
gender Afara z Pohraniční stráže
gender Adas z Pohraniční stráže
1980-00-00 - Xula z Pohraniční stráže
gender Nikuš z Pohraniční stráže

Nachkommen im Detail

kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum

Theoretischer Wolfsblut Anteil: 42.1875 %

Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 20Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT

DISTCOUNT%
Brita
1960-05-21 - Kurt z Václavky
1958-05-26 - Cézar z Březového háje
5 2 10 %
Argo
1968-00-00 - Asta z SNB
Šarik
1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže
1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3)
2 2 10 %
Lejdy
1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof
Cézar z Březového háje
1958-05-26 - Brita
Kurt z Václavky
1960-05-21 - Brita
5 2 10 %
Asta z SNB
1968-00-00 - Argo
Bojar vom Schotterhof
1983-04-28 - Lejdy
Savan z Pohraniční stráže
1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2)
Anka z Pohraniční stráže
1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Alma z Pohraniční stráže
1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Alma Soleg CS
1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže
2 1 5 %
Střela z Pohraniční stráže
1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Hasso zo Šamorína
1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1)
Chera z Pohraniční stráže
1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2)
Orest ze Zimova
1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1)
Fila z Pohraniční stráže
1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2)
Boris z Pohraniční stráže
1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3)
1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3)
Chido z Pohraniční stráže
1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3)
Erle vom Devener Holz
1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Cetka z Pohraniční stráže
1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2)
Iva z Pohraniční stráže
1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2)
Filka z Pohraniční stráže
1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2)
Drago z Pohraniční stráže
1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4)
Xita z Pohraniční stráže
1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1)
Unkas z Pohraniční stráže
1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3)
Odor z Pohraniční stráže
1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3)
Achmed von Haus Berlin
1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3)
1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3)
1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3)
0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3)
Onda z Pohraniční stráže
1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1)
Cora vom Berg Karin
1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4)
Ardo Bropa
1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2)
Drnda Bropa
1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Alex von Rudingen
1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2)
Coural Bropa
1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3)
York z Hořejšího dvora
1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2)
Etna z Dvoji
1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2)
Aldo von der Pappelgarten
1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3)
1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3)
1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3)
Brex z Děčínských skal
1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3)
Cita z Pšovky
1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2)
Nina z Pohraniční stráže
1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1)
4 2 10 %
Götz vom Felsenstein
1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3)
1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5)
Arno z Pohraniční stráže
1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2)
1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2)
1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2)
1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2)
1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2)
3 2 10 %
Zar vom Delitzer Berg
1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4)
Merz z Rovenalu
1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3)
Zur vom Delitzer Berg
1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3)
Eros z Ivánky pri Dunaji
1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2)
Centa Irka
1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2
Amor z dvora Ker-Pal CS
1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže
Ajax vom alten Pleen
1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1)
0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1)
Rep z Pohraniční stráže (F3)

 

Xavan z Pohraniční strážeŠarikXela z Pohraniční stráže (F3)Arno z Pohraniční strážeTila z Pohraniční stráže (F2)Bikar z Pohraniční stráže (F1)Nina z Pohraniční strážeCita z Pohraniční stráže (F2)Xavan z Pohraniční strážeŠarikXela z Pohraniční stráže (F3)Arno z Pohraniční strážeTila z Pohraniční stráže (F2)Alma Soleg CS


www.wolfdog-database.com