image

Roskoshnaya Udacha flag

Roskoshnaya Udacha

Ekaterina Alexandrovna Makhneva

Yekaterinburg

Russische Föderation

+7

http://roskoshnayaudacha.wixsite.com/roskoshnaya-udacha

Dogs owned

Pic Dog
A'rome Branco Dei LupiA'rome Branco Dei Lupimale
Epoha Viktorii Betlis VenturaEpoha Viktorii Betlis Venturafemale
Roskoshnaya Udacha ArmandoRoskoshnaya Udacha Armandomale

Dogs from this kennel: 6

2016-10-08 A'rome Branco Dei Lupi x Epoha Viktorii Betlis Ventura
Roskoshnaya Udacha Alessa Roskoshnaya Udacha Alessa female
Roskoshnaya Udacha Amadeo Roskoshnaya Udacha Amadeo male
Roskoshnaya Udacha Amato Roskoshnaya Udacha Amato male
Roskoshnaya Udacha Amendo Roskoshnaya Udacha Amendo male
Roskoshnaya Udacha Arienna Roskoshnaya Udacha Arienna female
Roskoshnaya Udacha Armando Roskoshnaya Udacha Armando male