image

Kvepia pelynais flag

Kvepia pelynais

Vaiva Žostautaitė

Stadiono gatvė 1-33

02007 Vilnius

Litauen

+370 625 07742

http://www.kvepia-pelynais.lt/

Dogs owned

Pic Dog
Walkiria Girios dvasiaWalkiria Girios dvasiafemale

Dogs from this kennel: 5

2012-07-19 Staugūnas Sidabrinis vilkas x Walkiria Girios dvasia
Aidas iš girios Kvepia pelynais Aidas iš girios Kvepia pelynais male
Aitvaras viesulu Kvepia pelynais Aitvaras viesulu Kvepia pelynais male
Akiplėša vilkas Kvepia pelynais Akiplėša vilkas Kvepia pelynais male
Akivaras auštant Kvepia pelynais Akivaras auštant Kvepia pelynais male
Alutis dylio Kvepia pelynais Alutis dylio Kvepia pelynais male