image

-Luigi Carlo Praderio- flag

-Luigi Carlo Praderio-

Luigi Carlo P.

.

Italien

+39

Dogs owned

Pic Dog
AnoukAnoukfemaleHD A

Dogs from this kennel: 8

2019-12-12 Foresta Incantata Warriorsoul x Anouk
Achira Achira female
Aika-Luna Aika-Luna female
Aleika-Kira Aleika-Kira female
Alex-Hachi Alex-Hachi male
Alexia Alexia female
Alfa Alfa female
Aral Aral male
Asia Asia female