image

-V- Kozubenko- flag

-V- Kozubenko-

V. K.

.

Russische Föderation

+7

Dogs owned

Pic Dog
Dzhulin Kemina Iz VitairiiDzhulin Kemina Iz Vitairiifemale

Dogs from this kennel: 1

2018-00-00 Tsiceron Iz Ufimskoi Gubernii x Dzhulin Kemina Iz Vitairii
Akella Vozhd Akella Vozhd male