image

Wilk z Tumskiego Wzgórza flag

Wilk z Tumskiego Wzgórza

Robert Piekut

Skrajna 19

09-410 Plock

Polen

Gossos en propietat

Pic Dog
Zmyłka Cwany wilkZmyłka Cwany wilkfemella

Gossos d'aquesta Llar de Gossos: 5

2014-02-02 Ferral z Deštné hory x Zmyłka Cwany wilk
Maja Wilk Z Tumskiego Wzgórza Maja Wilk Z Tumskiego Wzgórza femella
MaleŃstwa Wilk z Tumskiego Wzgórza MaleŃstwa Wilk z Tumskiego Wzgórza femella
Parys Wilk z Tumskiego Wzgórza Parys Wilk z Tumskiego Wzgórza femella
Pedro Wilk Z Tumskiego Wzgórza Pedro Wilk Z Tumskiego Wzgórza mascle
Poezja Wilk z Tumskiego Wzgórza Poezja Wilk z Tumskiego Wzgórza femella